top of page

Onze visie

Het pedagogisch project van de Vrije Centrumscholen rust op 5 pijlers :

Onze visie

Onze school:
Een katholieke dialoogschool

Onze school:
Een kwaliteitsvolle school

Onze school:
Een leef- en leerschool

Onze school:
Een zorgz(s)ame 
school

Onze school:
Een school in de
wereld

bottom of page