top of page

Onze school: een kwaliteitsvolle school

Een positief en veilig school- en klasklimaat is onontbeerlijk om tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid te komen.

Wij geloven in de ontwikkeling en het leerproces van elk kind.

Wij werken gedifferentieerd op maat van elke leerling.

Wij zorgen voor een rijke ondersteuning en interactie met en tussen de kinderen.

Wij stellen betekenisvol leren centraal.

Wij reflecteren met de kinderen over zichzelf en hun manier van leren en leven.

Wij zijn overtuigd dat een eigen professionalisering het leren van onze kinderen ten goede komt.

bottom of page