top of page

Onze school: een zorgz(s)ame school

 

We hebben aandacht voor elk kind, met zijn eigen talenten en behoeftes. Het welbevinden staat dan ook centraal. Door de ontwikkeling van iedereen goed op te volgen, kunnen we indien nodig doeltreffende zorgacties ondernemen.

 

Een gedifferentieerde aanpak, waarbij aandacht is voor het specifieke kind in zijn/haar specifieke context, vinden we hierbij onontbeerlijk. Het is dé manier om vanuit een brede basiszorg voor alle kinderen ook tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het individuele kind.

 

We kiezen uitdrukkelijk voor een teamgerichte aanpak van het leren. Het werken met gevarieerde leerarrangementen en organisatievormen binnen de klas en de school biedt daar volop kansen toe. Het schoolteam neemt samen met externe ondersteuners en ouders de zorg voor de kinderen op.

 

Deze aanpak komt het leren en leven van alle kinderen ten goede en biedt de beste garanties op gelijke onderwijskansen.

bottom of page