top of page

Onze school: een leef-en leerschool

 

Door een doelgericht, stimulerend en boeiend schoolklimaat te ontwikkelen werken we aan een school waar interactie centraal staat : samen leren en leven.

Het welbevinden van elk kind, ouders en schoolteam is hierbij van belang.

Uiteindelijk streven we ernaar dat al onze leerlingen zich ontwikkelen tot rijke personen, tot mensen die ook levensbeschouwelijk bedachtzaam zijn en een plaats vinden in de maatschappij van vandaag en morgen.

bottom of page