top of page

Onze school: een katholieke dialoogschool

 

Als katholieke dialoogschool is onze christelijke identiteit het uitgangspunt, de stem van waaruit we respectvol in dialoog gaan met elkaar. Hierbij gaan we uit van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen.

 

Onze kinderen zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden. Deze willen we aanspreken en ontplooien. We dragen bij tot de geloofsgroei van de kinderen vanuit het respectvol samenleven op school. We verwelkomen iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Vanuit onze christelijke inspiratie willen we elk kind hiertoe uitdagen, motiveren en kracht geven.

bottom of page