Woensdag is fruitdag

Op woensdag mogen de leerlingen geen koekje mee brengen. We verkiezen ervoor om op deze school fruit te eten op woensdag. Om ons 'woensdag-is-fruitdag-project' te promoten deelde de leerlingenraad afgelopen woensdag appels uit aan de leerlingen op de speelplaats.