Oudercomité

Het oudercomité bevordert een open communicatie tussen de school, de ouders en de leerlingen. Je kunt er terecht met jouw vragen, opmerkingen, suggesties of grieven (oudersvcsr@arkorum.be).

De participanten in het oudercomité tonen betrokkenheid, dienen geen individuele belangen en handelen naar het welzijn van de school. In het oudercomité zetelt liefst uit elke groep een ouder.

Een verkozen kernteam bespreekt maandelijks met de directie eventuele suggesties, opmerkingen of vragen die daarna in een agendapunt in het oudercomité voorkomen.