Op zoek naar religieuze symbolen in de kerk

Op 9 oktober gingen we met de klas op bezoek naar de Sint-Michielskerk op 100 meter van onze school. Tijdens de lessen godsdienst leerden we over symbolen en tekens. Eén van de lessen ging over religieuze symbolen in de kerk. We leerden heel wat voorwerpen kennen die een speciale betekenis hebben in het Christendom en de katholieke kerk. 

De besproken voorwerpen waren: het wijwatervat, het doopvont, het tabernakel, de Godslamp, het altaar, de kruisweg, het kruis, de biechtstoel, de paaskaars en beelden van heiligen en Maria.

De kinderen leerden ook de betekenis en de functie van deze voorwerpen. In de klas zagen ze al de religieuze symbolen op foto op het Smartboard maar in de kerk zelf is dit natuurlijk veel indrukwekkender voor de leerlingen.

Eerst zochten we alle symbolen die we hadden geleerd en daarna mochten de kinderen een tekening maken van enkele voorwerpen.