Op, onder, voor, links, rechts...

De eekhoorn zit rechts van de boom.

De egel staat links van de boom.

Waar is de noot? In de boom!

We oefenen de voorzetsels.