Leerlingencomité

Ons leerlingencomité wordt jaarlijks samengesteld uit telkens 2 democratisch verkozen vertegenwoordigers uit de leerlingengroep van het 4e, 5e en 6e leerjaar. Het comité komt meerdere keren per jaar samen. Naast de directeur en/of een leerkracht zetelt een vertegenwoordiging uit de vooropgestelde klassen. Op elke bijeenkomst krijgen de leerlingen de kans om meningen, ideeën of vragen naar voor te brengen. Bepaalde voorstellen kunnen worden uitgevoerd na goedkeuring in de leerkrachtengroep.