Kleuren

Weet je welke kleur ik in mijn handen hou?

Geel, groen, rood of blauw?

Jij mag tellen, kijk en zie...

1,2,3