Een sportieve school

De lessen bewegingsopvoeding in het kleuteronderwijs worden verzorgd door een kleuterleerkracht en in het lager onderwijs door een leermeester bewegingsopvoeding.

Onze school streeft ernaar sport, spel en beweging zoveel mogelijk kansen te geven.  Naast de lessen bewegingsopvoeding nemen wij heel wat initiatieven waarbij de leerlingen gestimuleerd worden om te sporten en  te spelen. Dit gebeurt tijdens de lesuren, bij extra bewegingsmomenten tijdens de (middag)speeltijden en vrijblijvend naschools.