Een katholieke school

Kiezen voor de Vrije Centrumschool is een bewuste keuze maken voor een katholieke basisschool waarbij het voorleven in verbondenheid met God, de wereld, zichzelf en anderen een belangrijke plaats inneemt. In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Zo willen we kinderen vanaf de peuterklas kansen bieden om levensbeschouwelijk en religieus te groeien. Vanaf de kleuterklas maken kinderen kennis met bijbelverhalen en via (klas)rituelen, existentiële vragen, filosofische gesprekken,... geven we het schoolleven een extra dimensie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.