Een digitale school

In het leerproces speelt het digitale luik een belangrijke rol: als bron van informatie en als communicatiemedium. De hoeveelheid kennis en vaardigheden die de kinderen moeten bezitten om zich in de moderne maatschappij te kunnen handhaven is zo complex, dat de vaardigheid om informatie te zoeken net zo belangrijk is als de kennis zelf.

Het werken met computers en de bijbehorende software is voor kinderen aantrekkelijk, afwisselend, leerzaam, stimulerend, goed voor de taalontwikkeling, bevordert zelfstandig werken en bereidt ze voor op een toekomst waarin computers, in deze maatschappij, onmisbaar zullen zijn.

Leerlingen krijgen bij ons de kans in hun eigen tempo en stijl te werken. Onze leerlingen en leerkrachten doen steeds meer ideeën op via internet. Overigens moeten we in het oog houden dat ICT een middel is en geen doel mag zijn.

Onze digitale infrastructuur:

-Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn al onze klassen in al onze vestigingen voorzien van een digitaal smartbord.

- Voor de leerlingen beschikken we zowel in vestiging Zuidstraat als in vestiging Rodenbachstraat over 2 volledig uitgeruste computerlokalen. Na toestemming van de begeleidende leerkracht kunnen de lln afprinten op een centrale printer. De leerlingen bezoeken minstens 1 keer per week het computerlokaal en waar het kan worden ICT in het onderwijs binnengebracht.

-In heel wat klaslokalen zijn extra computers aanwezig voor o.a. opdrachten als opzoekwerk, hoekenwerk, enz.

- In elke school is een portable aanwezig om kinderen met een sterke leesproblematiek te ondersteunen via het Kurzweil-programma.

- We beschikken we over een 12-tal digitale camera’s. Deze camera’s zijn ter beschikking voor alle vestigingen en worden vooral voor muzische doelen gebruikt.

- onze groepen 5 en 6 worden via MY DIGITAL ME Junior uitgedaagd om op zoek te gaan naar vaardigheden en attitudes waarin ze al goed zijn en waarin ze zich nog verder willen ontwikkelen.

Via klassikale en individuele activiteiten staan onze leerlingen stil bij wie ze zijn als persoon en hoe zij functioneren in omgang met anderen. MY DIGITAL ME Junior is een digitaal portfolio dat onze leerlingen wil helpen om hun eigen talenten te ontdekken en in kaart te brengen en om te reflecteren over zichzelf.

-Onze leerlingen worden begeleid bij het zorgvuldig omgaan met communicatiemiddelen. Facebook bijv. wordt niet uit de school gebannen.

-In de nabije toekomst wordt bekeken of het gebruik van I-pads als middel een duidelijke meerwaarde betekent in ons onderwijs.